Deprese: Průkopnická studie určuje 44 genetických viníků

Průkopnická nová studie, která analyzovala genetická data tisíců účastníků, identifikovala 44 genetických lokusů spojených s rizikem deprese. To může vést k implementaci vylepšené léčby tohoto stavu.

Nová studie identifikovala 44 genetických variant, které mohou zvýšit riziko deprese.

Národní institut duševního zdraví považuje depresi za „jednu z nejčastějších duševních poruch ve Spojených státech“.

Jen v roce 2016 mělo přibližně 16,2 milionu dospělých „alespoň jednu“ epizodu závažné deprese.

Deprese má mnoho rizikových faktorů - biologických, environmentálních a psychologické povahy - a často k jejich rozvoji vede jejich kombinace.

Z biologických faktorů jsou často citovány zděděné genetické variace, ačkoli vědci těžko určili, která genetická umístění v naší DNA jsou konkrétně spojena s vyšším rizikem deprese.

Rozsáhlá nová studie však proběhla tam, kde dosud nepřišli žádní jiní, a identifikovala desítky dříve neznámých genetických variací, které představují rizikový faktor závažné deprese.

Vědci zapojení do studie - včetně Dr. Patricka F. Sullivana z Lékařské fakulty University of North Carolina v Chapel Hill - poznamenávají, že studie lidského genomu zaměřené na rizikové faktory deprese čelí mnoha překážkám.

Ve svém příspěvku, který je publikován v časopise Genetika přírody, Oni píší:

"Existuje mnoho důvodů, proč se identifikace příčinných lokusů pro [velkou depresivní poruchu] ukázala jako obtížná." [Velká depresivní porucha] je pravděpodobně ovlivněna mnoha genetickými lokusy, z nichž každý má malé účinky, stejně jako nejčastější onemocnění, včetně psychiatrických poruch. “

Studujte grafy komplexních genetických rizikových faktorů

Vědcům se podařilo získat přístup a analyzovat sedm různých sad genetických dat, včetně těch, které pocházejí od kontroverzní společnosti 23andMe pro genetické testování v oblasti kutilství.

Byly shromážděny od 135 458 jedinců s diagnostikovanou velkou depresí a 344 901 kontrol bez deprese.

Tato analýza odhalila 44 různých genetických variant se statisticky významným dopadem na vývoj závažné deprese u jednotlivců.

Z nich 14 již bylo spojeno s depresí, ale zbývajících 30 bylo dříve neznámých jako rizikové faktory. Vědci navíc určili 153 genů, které považovali za relevantní pro riziko deprese.

Pokud jde o překrývání rizikových faktorů, tým také zjistil, že šest genetických variant, které korelovaly s vyšším rizikem deprese, bylo současně spojeno se zvýšeným rizikem další psychiatrické poruchy: schizofrenie.

"Tato studie mění hru," vysvětluje Dr. Sullivan a pokračuje: "Zjistit, že genetický základ závažné deprese je opravdu těžké."

"Na přípravě tohoto článku spolupracovalo obrovské množství výzkumných pracovníků po celém světě," říká, "a nyní máme hlubší pohled na tuto strašlivou a zhoubnou lidskou chorobu, než kdykoli předtím."

„Nové dveře se otevřely“ pro další výzkum

Vědci si dobře uvědomují, že aby se deprese ujala, musí být přítomno několik faktorů. Například traumatické životní zkušenosti fungují jako „hnojivo“ nebo katalyzátor pro tento stav a bez nepříjemné „půdy“ by nebylo možné snadno zakořenit.

V případě deprese může být tato půda kombinací genetických variací, díky nimž je člověk mnohem náchylnější k této poruše.

"Ukazujeme, že všichni nosíme genetické varianty deprese, ale ti s vyšší zátěží jsou náchylnější," říká spoluautorka studie Naomi Wray z University of Queensland v Brisbane v Austrálii.

Pokračuje: „Víme, že mnoho životních zkušeností také přispívá k riziku deprese, ale identifikace genetických faktorů otevírá nové dveře pro výzkum biologických faktorů.“

Vědci doufají, že jejich nové poznatky podnítí další studie k vývoji lepší léčby zaměřené na genetické faktory podílející se na depresi.

"S více prací bychom měli být schopni vyvinout nástroje důležité pro léčbu a dokonce i prevenci těžké deprese," říká Dr. Sullivan.

none:  melanom - rakovina kůže dermatologie krev - hematologie