„Účinnější“ léčba Alzheimerovou chorobou je na cestě

Jedinci s Alzheimerovou chorobou jsou stále více postiženi ztrátou paměti, dezorientací a narušeným rozhodováním. V současné době neexistují žádné léky na tento stav, ale vědci podnikají kroky k řešení některých jeho fyziologických zdrojů v mozku.

Nový vývoj ve výzkumu Alzheimerovy choroby nás přibližuje k přesnějším terapiím tohoto stavu.

Alzheimerova choroba je charakterizována tvorbou amyloidových plaků v mozku, které narušují normální komunikační tok mezi mozkovými buňkami. Tyto plaky jsou vyrobeny z beta-amyloidních aminokyselin, které se drží pohromadě.

V posledních několika letech se vědci z různých institucí snažili vyvinout protilátky - typ bílkoviny využívané imunitním systémem jako součást imunitní odpovědi - schopné interferovat s beta-amyloidem a zabránit tvorbě plaků v mozku.

Hledání účinných protilátek, i když je slibné, bylo plné překážek a překážek. Proto tým výzkumníků z Brigham and Women’s Hospital v Bostonu, MA, nedávno provedl řadu experimentů s cílem identifikovat lepší způsob cílení na beta-amyloid.

Doufali, že to povede k vývoji účinnější protilátky, která bude použita při Alzheimerově terapii.

Hlavní řešitel Dominic Walsh a tým přišli s novou technikou sběru beta-amyloidu a jeho přípravy v laboratoři.

Beta-amyloid: Které formy jsou toxické?

"V současné době probíhá mnoho různých snah o nalezení léčby Alzheimerovy choroby a anti-[beta-amyloidové] protilátky jsou v současné době nejpokročilejší," říká Walsh.

"Otázkou ale zůstává: na jaké nejdůležitější formy [beta-amyloidu] se zaměřit?"

"Naše studie ukazuje na několik zajímavých odpovědí," dodává hlavní výzkumník a tyto odpovědi jsou nyní uvedeny v dokumentu s otevřeným přístupem publikovaném v časopise Příroda komunikace.

Jak vědci vysvětlují, beta-amyloid lze nalézt v mnoha formách. Na jednom konci spektra je monomer (typ molekuly), který není nutně toxický.

Na druhém konci je beta-amyloidový plak, ve kterém se molekuly vzájemně zamotávají. Beta-amyloidové plaky jsou dostatečně velké, aby je bylo možné pozorovat pomocí tradičního mikroskopu, a podílejí se na vzniku Alzheimerovy choroby.

V současné studii, stejně jako v předchozí, se Walsh a tým zabývali strukturami beta-amyloidu ve snaze identifikovat ty, které jsou v mozku nejškodlivější. Přitom věřili, že budou schopni vyvinout protilátku schopnou specifického cílení na tyto toxické aminokyseliny.

Lepší techniky, efektivnější terapie

Vědci poznamenávají, že odborníci obvykle používají syntetické vzorky beta-amyloidu k vytvoření laboratorního modelu Alzheimerovy choroby v mozku. Jen velmi málo vědců, Walsh a tým poznamenávají, sbírá beta-amyloid z mozků jedinců s diagnostikovanou chorobou.

Techniky extrakce beta-amyloidu byly dosud surové, proto se Walsh a jeho kolegové rozhodli zkusit a zdokonalit protokol extrakce. Udělali to v nedávné studii publikované před několika měsíci v časopise Acta Neuropathologica.

V dřívější studii si vědci všimli, že beta-amyloid byl získáván hojněji pomocí protokolu surové extrakce; vzorky však měly tendenci poskytovat netoxické aminokyseliny.

Tým pomocí své nově vyvinuté, jemnější techniky extrakce zajistil tým méně beta-amyloidu, ale většina z nich se ukázala být toxická - právě ten druh beta-amyloidu, o který se vědci zajímali, aby přišli s lepší léčbou Alzheimerovy choroby choroba.

V současné studii se Walsh a tým zaměřili na nalezení lepších léků pro cílení na toxický beta-amyloid. K tomu vyvinuli nový screeningový test, který vyžaduje extrakci mozkových vzorků od lidí s Alzheimerovou chorobou, stejně jako zobrazování živých buněk - což umožňuje vědci sledovat živé buňky - neuronů získaných z kmenových buněk.

Tento screeningový test umožnil týmu objevit konkrétní protilátku zvanou „1C22“, která je schopna účinněji zvládat toxické formy beta-amyloidu než jiné protilátky, které jsou v současné době testovány v klinických studiích.

„Předpokládáme, že tato primární screeningová technika bude v budoucnu užitečná při hledání účinnějších anti- [beta-amyloidních] terapeutik,“ poznamenává Walsh.

none:  mrtvice spánek - poruchy spánku - nespavost plicní systém