Vědci vytvářejí genetické skóre, které předpovídá životnost

Vědci našli způsob, jak předpovědět délku života člověka studiem genetických variací v lidském genomu, které jsou odpovědné za nevyhnutelný proces stárnutí.

Nová studie naznačuje, že geny jsou klíčem k tomu, jak dlouho budeme žít.

Všichni máme zájem žít déle a zdravěji.

Od poradenství v oblasti výživy až po změny životního stylu, vědci tvrdě pracují na odhalení tajemství zdravé dlouhověkosti a jejich sdílení s veřejností.

Zatímco však rychlejší chůze nebo konzumace ryb mohou zvýšit naši šanci na delší život, mají geny také svůj vliv na předpovědi toho, jak dlouho žijeme.

Nový výzkum se ponoří hlouběji do našeho genetického osudu. Nová studie představená na výročním zasedání Americké společnosti pro lidskou genetiku 2018, které se konalo v San Diegu v Kalifornii, naznačuje, že naše genetické variace mohou předpovědět, kdo bude žít déle.

Paul Timmers, postgraduální student na University of Edinburgh ve Velké Británii, je prvním autorem příspěvku, který na konferenci představil studii.

21 nových genetických lokací může předpovídat délku života

Timmers a tým chtěli objevit genetické faktory, které „rozhodují“ o tom, kdo bude žít déle. Porovnali tedy genetická data o více než půl milionu lidí s informacemi o délce života každého z rodičů těchto jednotlivců.

Velký vzorek umožnil vědcům získat statistické poznatky o účincích jednotlivých genů. Celkově vědci potvrdili šest genetických asociací se stárnutím, které již vědci vytvořili, například souvislost mezi genem APOE a rizikem vzniku Alzheimerovy choroby.

Tým také odhalil 21 nových genetických lokací, které mají vliv na životnost člověka. S využitím těchto nových informací Timmers a kolegové vymysleli takzvané polygenní skóre, které předpovídalo přežití člověka.

Skóre přesně předpovídalo délku života „do decilů očekávání života s rozdílem více než 5 let od shora dolů decil“. První autor studie vysvětluje, co tyto nálezy znamenají, a říká:

"Pouze pomocí genetické informace člověka můžeme identifikovat 10 procent lidí s nejvíce ochrannými geny, kteří budou žít v průměru o 5 let déle než nejméně chráněných 10 procent."

Paul Timmers

Genové varianty spojené s onemocněním, délka života

Vědci dále zjistili, že běžné varianty genů „spojené s demencí, kouřením / rakovinou plic a kardiovaskulárním rizikem vysvětlují největší rozdíly v délce života.“

Odhadují, že alespoň 1 z 200 lidí má takové genetické varianty, které se také nazývají polymorfismy s jedním nukleotidem (SNP).

Studie překvapivě nenalezla žádné předpovědi délky života pro jiné druhy rakoviny. To naznačuje, že riziko úmrtí na jiné formy rakoviny může být sníženo na různé, vzácnější SNP nebo na životní prostředí.

První autor studie komentuje tato zjištění slovy: „Byl to zajímavý výsledek [...] Máme podezření, že varianty, které jsme našli, jako je kouření a Alzheimerova choroba, se jedinečným způsobem týkají moderního období lidské historie.“

„Například,“ dodává Timmers, „genetická náchylnost ke kouření nebyla škodlivá, než jsme objevili tabák, ale je tomu nyní. Jelikož přirozený výběr dosud neměl mnoho generací, aby na tyto varianty působily, jsou varianty stále docela běžné. “

Nakonec nová studie také odhalila zásadní roli mozku při určování přežití člověka. Buňky a proteinové dráhy, které byly nejsilněji ovlivněny SNP předpovídajícími životnost, byly mozkové buňky plodu a buňky nalezené v prefrontální kůře.

V budoucnu Timmers a jeho kolegové plánují přesně studovat, jak tyto genetické varianty ovlivňují délku života člověka. Vědci nakonec doufají, že jednoho dne mohou zpomalit proces stárnutí.

none:  lymfologicky lymfedém radiologie - nukleární medicína veřejné zdraví