Protinádorový protein může někdy podporovat rakovinu

Zdá se, že protein, který hraje klíčovou roli při ochraně těla před rakovinou, má u některých druhů rakoviny opačný účinek.

Protein p53 potlačující nádor může někdy řídit růst rakovinných buněk.

Nový výzkum z Kalifornské univerzity v San Diegu ukazuje případy, kdy nádorový supresorový protein p53 může zvýšit metabolismus rakoviny.

V příspěvku ke studii, který se nyní objevuje v časopise Rakovinová buňka, autoři píší, že „nálezy mají zásadní význam pro objevování léků proti rakovině“, jejichž cílem je obnovit nebo aktivovat p53.

„Široce přijímaný nápad,“ říká autor odpovídající studie Yang Xu, profesor divize biologických věd na univerzitě, „je, že p53 potlačuje rakovinu, ale v naší studii bychom proti tomu tvrdili.“

"U některých druhů rakoviny by to mělo opačný účinek tím, že by podporovalo rakovinu," dodává.

Rakovina a p53

Protein p53 pomáhá regulovat růst a množení buněk. Reaguje na buněčný stres, jako je ten, který je výsledkem poškození DNA, zastavením buněčného cyklu nebo vyvoláním apoptózy, což je forma buněčné smrti.

Protože chrání před následky poškození DNA, získal p53 přezdívku „strážce genomu“.

Tímto způsobem může p53 zabránit tomu, aby nepoctivé buňky vytvářely maligní nádory. Je součástí přirozené obrany těla před rakovinou.

Naopak mutace p53, které narušují tuto funkci, mohou přispívat k rakovině.

Vědci například zjistili, že gen, který kóduje p53, je jedním z „nejčastěji mutovaných“ nádorů u lidí a že cesta p53 je u většiny lidských nádorů neaktivní.

p53 je jednou z „nejvíce studovaných molekul“ v biotechnologii. Ve skutečnosti to bylo do roku 2010 prominentní téma v téměř 50 000 citacích v PubMed, vyhledávači pro vědy o živé přírodě a biomedicínské články.

p53, rakovina jater a mitochondrie

Studie se týká nemutovaného typu p53, který je v přírodě bohatý a který vědci nazývají „divoký“.

Demonstruje případy, kdy ho p53 divokého typu místo ochrany proti rakovině může ve skutečnosti podporovat.

Po 4 letech studia hepatocarcinomu - což je nejběžnější forma rakoviny jater - vědci zjistili, že divoký p53 může podporovat růst nádorů tím, že pomáhá metabolismu rakoviny.

Data pro tuto studii pocházela z vyšetřování buněk, myších modelů a lidí.

Nález by mohl pomoci vysvětlit zavedený paradox: že zatímco většina lidských rakovin má mutované formy p53, existují určité typy - jako je rakovina jater -, které si zachovávají divoký typ.

Buňky získávají většinu své energie z vnitřních kompartmentů zvaných mitochondrie, které produkují palivo pro metabolismus ve formě molekul ATP.

Mitochondrie obvykle používají k výrobě ATP proces zvaný oxidační fosforylace. V rakovinných buňkách však mitochondrie upřednostňují méně účinný proces zvaný glykolýza a provádějí méně oxidační fosforylace.

p53 a PUMA přecházejí na glykolýzu

Tento přechod na glykolýzu zahrnuje p53 a další protein zvaný p53 upregulovaný modulátor apoptózy (PUMA), který obvykle pracuje s p53 k odeslání poškozených buněk k programované buněčné smrti.

Za určitých podmínek se však zdá, že PUMA může také vyvolat přechod mitochondrií na přechod z oxidativní fosforylace na glykolýzu, která podporuje metabolismus rakoviny.

Prof. Xu poukazuje na to, že p53 nejprve redukcí oxidativní fosforylace, která generuje „genomové toxiny“, prevencí nádorů. Jakmile však růst nádoru probíhá, může jej podporovat p53.

Také říká, že zjištění by měla sloužit jako varování pro vývojáře léků na rakovinu. Léky, které se snaží bojovat proti rakovině obnovením nebo posílením funkce divokého typu p53, mohou u některých druhů rakoviny způsobit opačný výsledek.

"Je to vlastně stejná funkce, ale hraje přesně opačnou roli ve dvou různých kontextech."

Prof. Yang Xu

none:  bolest - anestetika alkohol - závislost - nelegální drogy psoriatická artritida