Mohli bychom použít genové mutace k léčbě cukrovky a srdečních chorob?

Geny, které řídí jeden aspekt našeho zdraví, mohou ovlivnit i ostatní. Nedávná studie nyní odhalila takovou souvislost mezi mutacemi tří genů, které regulují cholesterol, a nižším rizikem určitých kardiovaskulárních stavů a ​​cukrovky 2. typu.

Vědci najdou souvislost mezi genovými mutacemi, cholesterolem, zdravím srdce a cukrovkou.

Vědci na Lékařské fakultě Stanfordské univerzity i v systému zdravotní péče Palo Alto pro veterány, oba v Kalifornii, vedli vyšetřování, které spojovalo genetické informace o 300 000 veteránů s jejich elektronickými zdravotními záznamy.

Zaměřila se na tři genové varianty nebo mutace, které mění způsob chování jejich přidružených genů.

Studie genových mutací obvykle odhalují, jak poškozují zdraví nebo způsobují onemocnění, ale v této studii jsou všechny varianty genů spojeny s pozitivními účinky.

Veteráni, kteří nosili kteroukoli z těchto tří genových variant, měli nejen lepší hladinu cholesterolu v krvi, ale také - v závislosti na genu - nižší riziko vzniku cukrovky typu 2, koronárních onemocnění srdce nebo aneuryzmatu břišní aorty.

Vyšetřovatelé naznačují, že jejich nálezy - které nyní figurují v časopise Genetika přírody - nabídnout cenné informace pro vývoj léků k léčbě stavů spojených se třemi geny.

Geny jsou: ANGPTL4 u cukrovky typu 2, PCSK9 pro aneuryzma břišní aorty a PDE3B na ischemickou chorobu srdeční.

„Síla čísel“

Aby genetická studie, jako je ta nedávná, přinesla významné výsledky, musí vycházet z „síly čísel“.

Takovou příležitost nabízí Million Veteran Program (MVP), který byl zřízen v roce 2011. Jeho cílem je prozkoumat vztah mezi genetickou variací a zdravím u vojenských veteránů ve Spojených státech.

MVP poskytla vědcům přístup k genetickým informacím o 297 626 - včetně 57 332 černých a 24 743 hispánských - veteránů, pro které existovaly také elektronické zdravotní záznamy obsahující měření jejich cholesterolu.

Spojením dat MVP s „údaji z konsorcia Global Lipids Genetics Consortium“ tým dokázal identifikovat 188 genetických markerů cholesterolu, o kterých již bylo známo, a 118 nikoli.

Poté uplatněním přístupu zvaného asociační studie v rámci celého fenomu tým vybral varianty genu spojené s cholesterolem, které byly také spojeny s dalšími zdravotními faktory nebo podmínkami v datech MVP.

Výsledkem bylo, že varianty v ANGPTL4, PCSK9, a PDE3B Zdálo se, že nejen upřednostňují příznivé hladiny cholesterolu, ale byly také spojeny s nižším rizikem vzniku cukrovky typu 2, aneuryzmatu břišní aorty a ischemické choroby srdeční.

Tyto asociace byly dříve neznámé; the PCSK9 O této variantě již bylo známo, že snižuje riziko srdečních onemocnění, ale toto byla první studie, která ji spojila s nižším rizikem aneuryzmatu břišní aorty.

„Dobrý případ“ pro nové léky

Vědci se domnívají, že jejich výsledky „jsou dobrým důvodem“ pro vývoj léků, které „napodobují účinky“ variant genů.

Uznávají, že již existuje lék zvaný cilostazol, který napodobuje účinek PDE3B mutace na cholesterol, pro léčbu vaskulárních stavů. Doporučují však nepoužívat jej k léčbě srdečních onemocnění pouze na základě nedávné genetické studie.

„Genetika,“ vysvětluje hlavní autor studie Dr. Themistocles L. Assimes, odborný asistent medicíny v divizi kardiovaskulární medicíny na Stanfordské univerzitě, „pomáhá naznačit, že tento lék může snížit riziko srdečních onemocnění snížením triglyceridů, ale není to důkaz . “

Vyzývá lidi, aby počkali, než budou schválené léky důkladně otestovány na další požadované účinky ve velkých randomizovaných klinických studiích, než je pro tyto účely použijí.

"Byli jsme dříve uvedeni v omyl léky, které měly účinky na cholesterol, ale ukázalo se, že jsou kosmetické," dodává.

"Lepší profily cholesterolu mohou vypadat skvěle, ale pokud lék neovlivní výsledek, na který se zaměřujete [...], pak je to k ničemu."

Dr. Themistocles L. Assimes

none:  dámské zdraví - gynekologie astma management lékařské praxe