Co dělat s odpařovací linkou na těhotenském testu

Zahrnujeme produkty, které považujeme za užitečné pro naše čtenáře. Pokud nakupujete prostřednictvím odkazů na této stránce, můžeme vydělat malou provizi. Tady je náš postup.

Provedení těhotenského testu může být nervy drásající zkušeností, zvláště když je obtížné pochopit, co znamenají řádky v testu. Test může ukázat malý pruh, kde by měla být kladná čára. Tomu se říká odpařovací linka.

Odpařovací linka neznamená těhotenství. Pokud se objeví tento typ pruhu, obvykle to znamená, že si osoba přečetla výsledky příliš pozdě nebo test jinak zneužila.

U většiny žen získání přesného výsledku zahrnuje pouze provedení dalšího testu. Některé ženy podstupují těhotenské testy příliš brzy na to, aby získaly přesné pozitivní výsledky. Může být dobrý nápad počkat několik dní před dalším testem.

Co je odpařovací linka?

Odpařovací linka neznamená pozitivní výsledek.

Linka odpařování je mírný pruh, který se objevuje tam, kde by měla být pozitivní linie na těhotenském testu.

Odpařovací linky jsou bezbarvé pruhy, ne slabé linky. Obvykle se objevují, pokud osoba čeká na přečtení výsledku testu déle, než je navrhovaná doba. Pokud se test namočí, může se také objevit odpařovací potrubí.

Odpařovací linka neznamená, že je žena těhotná. Tyto řádky se často vyskytují, když osoba zkontrolovala výsledek příliš pozdě nebo nesprávně provedla test.

Když se objeví čára odpařování, je nejlepší provést další test pro přesný výsledek.

Odparovací čáry se objevují pouze u testů, které ukazují negativní výsledky. Pozitivní test by změnil barvu na stejném místě a vymazal by odpařovací linku.

Pokud osoba vidí linii odpařování, znamená to, že je test negativní, nebo byl proveden příliš brzy v těhotenství, aby ukázal pozitivní výsledek.

Jak fungují těhotenské testy?

Těhotenství začíná, když se oplodněné vajíčko implantuje do výstelky dělohy. Tělo poté začne produkovat hormon zvaný lidský choriový gonadotropin (hCG).

Hladiny hCG v těle se během prvního trimestru rychle zvyšují, obvykle se zdvojnásobují každých 48–72 hodin. Na konci prvního trimestru hladiny hCG klesají.

Domácí těhotenské testy fungují detekcí hladin hCG během prvního trimestru těhotenství. Testy, které dokážou detekovat menší koncentrace hCG v moči, pravděpodobně dříve vykáží pozitivní výsledky.

Hladiny hCG jsou velmi nízké ve dnech bezprostředně před a po první zmeškané periodě. Tyto úrovně se také mohou u jednotlivých žen v časném těhotenství lišit. Některé mají přirozeně nižší úrovně než jiné.

Sloučeniny v domácích těhotenských testech interagují s hCG a pozitivní výsledek bude často vypadat jako čára, tečka nebo znaménko plus. Většina testů má také řádky, které označují, že testy fungují.

Pouze moč, která obsahuje dostatečnou hladinu hCG, může způsobit zbarvení testovacího barviva způsobem, který vykazuje pozitivní výsledek.

Na začátku těhotenství může být v moči velmi málo hCG a pozitivní linie může být slabá.

I slabá kladná čára má barvu, což ji odlišuje od čáry odpařování, která je bezbarvá. Jakékoli zbarvení v pozitivní linii naznačuje, že žena je těhotná.

Některé těhotenské testy slibují detekci těhotenství 5 nebo více dní před zmeškaným obdobím. I když často mohou, účinnost testu závisí na hladině hCG v moči.

Podle výzkumu zveřejněného v roce 2014 je průměrná koncentrace hCG v moči 9 dní po ovulaci - přibližně 5 dní před zmeškaným obdobím - 0,93 mil. Mezinárodní jednotky na mililiter (mIU / ml).

Většina těhotenských testů s raným výsledkem dokáže detekovat hCG pouze tehdy, když stoupne na hladinu 25 mIU / ml nebo vyšší, k čemuž obvykle dochází kolem 11. dne.

Do 14. dne jsou hladiny hCG obvykle kolem 137 mIU / ml. U některých žen však mohou být až 45 mIU / ml.

Protože hCG v počátečních dnech těhotenství roste tak rychle, může mít výsledek těhotenského testu vliv na nesprávný den ovulace o 1–2 dny.

Žena, která věří, že je v den 11, může často očekávat přesný výsledek, ale pokud je ve skutečnosti v den 9, test nemusí být schopen přesně zjistit těhotenství.

Falešné negativy jsou častější než falešné pozitivy. Pokud je výsledek negativní, může být dobrý nápad provést za několik dní další test, aby hladiny hCG mohly růst.

Velmi málo léků, včetně léků na plodnost, může způsobit falešně pozitivní výsledky. V opačném případě by pozitivní výsledek následovaný negativním výsledkem o několik dní později mohl znamenat velmi časnou ztrátu těhotenství.

Pozitivní test vs. odpařovací potrubí

Viditelné barvivo pravděpodobně naznačuje pozitivní výsledek než odpařovací linka.

Značka na těhotenském testu může být odpařovací linka, pokud:

 • Od provedení testu uplynulo více než 10 minut.
 • Značka je slabá a bezbarvá a připomíná vodní skvrnu.
 • Značka nemá v sobě žádné viditelné barvivo.

Pokud kontrolní čára na testu nezmění barvu, znamená to, že test selhal.

Řádek na těhotenském testu může ukázat pozitivní výsledek, pokud:

 • V řádku je viditelné barvivo, i když je barva slabá.
 • Řádek se objeví ve lhůtě uvedené v pokynech, která je obvykle 3–5 minut.
 • Žena podstoupila test časných výsledků nejméně 11 dní po ovulaci.
 • Žena podstoupila pravidelný test nejméně 14 dní po ovulaci.
 • Žena vynechala menstruaci.

Prevence odpařovacích potrubí

Odpařovací čáry se pravděpodobně objeví, pokud žena nedodrží pokyny na obalu testu.

Abyste zabránili vypařovacím linkám:

 • Před provedením testu zkuste močit v šálku a poté test ponořte do moči po dobu uvedenou na krabičce. Tato technika brání stříkání příliš velkého množství moči na test.
 • Nepoužívejte těhotenský test po uplynutí doby použitelnosti.
 • Neuchovávejte těhotenské testy na velmi horkých nebo chladných místech.
 • Zkontrolujte výsledky do 10 minut od provedení testu. V průběhu času se mohou objevit odpařovací linky a falešné poplachy.

Koncentrace hCG v moči jsou často nejvyšší, když se člověk probudí. Provedení testu první věc ráno může zvýšit pravděpodobnost brzkého pozitivního výsledku.

Odnést

Čekání na výsledky těhotenského testu může být mučivé. Jednoduchým způsobem, jak zajistit přesnost, je provést dva testy. Pokud oba ukazují čáru, i slabou, je výsledek pravděpodobně pozitivní.

Každý, kdo si není jistý výsledky, by měl dát hladině hCG čas na vzestup a za několik dní podstoupit další test. To může snížit riziko falešných negativů.

Lékař může poskytnout nejpřesnější výsledky testováním krve nebo moči.

Domácí těhotenské testy lze zakoupit v mnoha lékárnách a online.

none:  veřejné zdraví cjd - vcjd - nemoc šílených krav klinické studie - studie léků