Rakovina: Může testosteron zlepšit kvalitu života pacientů?

Kachexie je stav charakterizovaný ztrátou tělesné hmotnosti - včetně svalové atrofie - který je obvykle doprovázen silnou slabostí a únavou. Mnoho lidí, kteří procházejí rakovinou, to zažívají.

Vědci se obracejí k testosteronu ve snaze řešit oslabující úbytek svalové hmoty u pacientů s rakovinou.

Studie poukazují na to, že „[přibližně] polovina všech pacientů s rakovinou má kachexii“, což vážně zhoršuje jejich kvalitu života.

Zdá se, že je „odpovědná za smrt 22 [procent] pacientů s rakovinou.“

Co přesně způsobuje tento stav - který se objevuje u některých pacientů, ale u jiných ne - zůstává nejasný a možnosti jeho řešení a řešení jsou vzácné.

V poslední době však vědci z lékařské fakulty University of Texas v Galvestonu - vedená Dr. Melindou Sheffield-Moore z ministerstva zdravotnictví a kineziologie - zkoumají možnosti podávání testosteronu kromě chemoterapie za účelem zlepšení dopadu kachexie.

"Doufali jsme, že ukážeme, že tito pacienti s [rakovinou] [kteří podstoupili léčbu testosteronem] by přešli od toho, že by se necítili dost dobře, aby dokonce vstali z postele, k tomu, aby měli alespoň nějakou základní kvalitu života, která jim umožňuje postarat se o sebe a podstoupit terapii. “

Dr. Melinda Sheffield-Moore

Zjištění výzkumníků - nyní publikovaná v Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle - potvrdit, že podávání testosteronu jednotlivcům, kteří mají kachexii, může ve skutečnosti do určité míry zlepšit jejich kvalitu života obnovením určité nezávislosti pohybu.

Adjuvantní testosteron ukazuje slib

Nejčastěji používaným přístupem k léčbě kachexie je speciální výživová léčba, která však často nedokáže zabránit nebo napravit ztrátu tělesné hmotnosti.

Takže Dr. Sheffield-Moore a tým se rozhodli prozkoumat potenciál testosteronu na základě existujících znalostí, že tento hormon může pomoci vybudovat svalovou hmotu.

„Už víme, že testosteron buduje kosterní svalstvo u zdravých jedinců,“ říká, „a tak jsme jej vyzkoušeli v populaci s vysokým rizikem ztráty svalové hmoty, aby si tito pacienti mohli udržovat svoji sílu a stav výkonu, aby mohli přijímat standardní terapie rakoviny. “

Při testování této teorie vědci pracovali - po dobu 5 let - s dobrovolníky, u kterých byl diagnostikován karcinom dlaždicových buněk, což je typ rakoviny kůže.

Pacienti podstoupili chemoterapii, radioterapii nebo obojí za účelem léčby rakoviny. Po dobu 7 týdnů během léčby dostávali někteří také placebo (kontrolní kohorta), zatímco jiní dostávali testosteron.

Dr. Sheffield-Moore a jeho kolegové si všimli, že účastníci, kterým byl podáván extra testosteron, si udrželi celkovou tělesnou hmotnost a ve skutečnosti zvýšili hmotnost bez tuku (tělesná hmotnost minus tělesný tuk) o 3,2 procenta.

„Pacienti randomizovaní do skupiny užívající testosteron jako adjuvans k jejich standardní chemoterapii a / nebo radiační léčbě také prokázali zvýšenou fyzickou aktivitu,“ pokračuje.

"Cítili se dost dobře na to, aby vstali a starali se o některé ze svých základních činností každodenního života, jako je vaření, čištění a koupání," říká Dr. Sheffield-Moore.

Tento efekt by mohl změnit svět lidí s rakovinou, protože jim umožňuje zachovat si větší autonomii.

V současné době se se svým týmem snaží popsat svalové proteomy pacientů s rakovinou - souhrn bílkovin nalezených v kosterních svalech - aby pochopila, jak rakovina obecně, zejména kachexie, ovlivňuje jejich složení.

Podle Dr. Sheffield-Moora „nám proteom říká, které konkrétní proteiny v kosterních svalech byly pozitivně nebo negativně ovlivněny testosteronem nebo rakovinou.“

"Umožňuje nám to začít se zabývat potenciálními mechanismy za rakovinovou kachexií," tvrdí.

Konečným cílem vědců je být schopen podporovat jednotlivce, kteří pravděpodobně zažijí kachexii, v pokračování podpory standardní léčby rakoviny a v maximální možné míře udržující kvalitu jejich života.

none:  nezařazeno rehabilitace - fyzikální terapie sexuální zdraví - stds