Geny mohou přispívat k manželské spokojenosti

Podle nedávné studie párů v jejich středních a pozdějších letech mohou mít geny znatelný dopad na kvalitu manželství.

Nový výzkum naznačuje, že být šťastně ženatý může mít méně společného s náhodou a více společného s geny.

Vědci z Yale School of Public Health, New Haven, CT, zkoumali, jak může genová varianta, která ovlivňuje takzvaný hormon lásky oxytocin, přispět k manželské spokojenosti a bezpečí.

Vědci vyzvali 178 manželských párů ve věku mezi 37–90 lety k dokončení průzkumů o jejich pocitech uspokojení a bezpečí v manželství. Každý dobrovolník také dal vzorky slin pro genetické testování.

Výsledky ukázaly, že když alespoň jeden z partnerů v páru nesl konkrétní verzi genu souvisejícího s oxytocinem, oba partneři uváděli větší manželskou bezpečnost a spokojenost.

„Tato studie,“ říká první autorka Joan K. Moninová, která je docentkou pro veřejné zdraví, „ukazuje, že to, jak se cítíme v našich blízkých vztazích, ovlivňují nejen naše společné zkušenosti s našimi partnery v průběhu času.“

„V manželství jsou lidé také ovlivňováni vlastními a partnerskými genetickými dispozicemi,“ dodává.

Oxytocin a jeho varianty receptorů

Během vývoje „mnoha druhů, od bezobratlých až po savce“, byl přítomen oxytocin, který je hormonálním a chemickým poslem.

V posledních letech četné studie prokázaly vliv oxytocinu na různá emoční a sociální chování a funkce, od sociální paměti přes vazby, sociální stres, empatii a důvěru.

Oxytocin uplatňuje svůj účinek vazbou na odpovídající receptorový protein. Nedávná studie se zaměřuje na variace, které se vyskytují v místě rs53576 na genu pro oxytocinový receptor OXTR.

Variace nebo polymorfismus jednoho nukleotidu (SNP) může vést k verzi A nebo G. SNP je jako změna jednoho písmene při hláskování slova.

Protože každý člověk zdědí dvě kopie genu, znamená to, že tento konkrétní SNP má tři „genotypy:“ GG, AA a AG.

Jednotlivci, kteří mají verze GG nebo kteří mají GG genotypy SNP „vykazují větší empatii, společenskou schopnost a emoční stabilitu,“ píší autoři.Poznamenávají také, že studie úzkých vztahů spojily tyto atributy s „lepšími výsledky vztahů“.

Domnívají se však, že jejich studie je první, která zkoumá vazby mezi variantami genů pro oxytocinové receptory partnerů a jejich manželskou spokojeností a bezpečností.

Genotyp GG vázán na „větší manželskou spokojenost“

Pro své vyšetřování vědci analyzovali pocity manželské spokojenosti a bezpečnosti proti genotypům GG, AG a AA jednotlivých manželů.

Analýza ukázala, že jedinci s genotypem GG nebo jejichž partner měl genotyp GG „hlásili větší spokojenost v manželství než jedinci s genotypy AA nebo AG.“

Partneři, kteří oba měli genotyp GG, představovali přibližně 4 procenta odchylky v manželské spokojenosti.

Tým naznačuje, že i když se toto číslo jeví jako nízké, není to zanedbatelné vzhledem k mnoha dalším faktorům - environmentálním a genetickým -, které mohou páry ovlivňovat.

Výsledky také odhalily, že jedinci s genotypem GG hlásili ve svém vztahu méně „úzkostného připoutání“, což také pomohlo jejich manželské spokojenosti.

Monin vysvětluje, že studie spojily úzkostnou připoutanost s vysokou citlivostí na odmítnutí, pocity nízké sebevědomí a „chováním vyžadujícím souhlas“.

Autoři uzavírají:

"Výsledky této studie naznačují, že mít alespoň jednoho z manželů v manželství s." OXTR Genotyp GG je spojen s tím, že se oba partneři cítí spokojeni, a to proto, že se manželé cítí k sobě bezpečněji. “
none:  atopická dermatitida - ekzém cukrovka klinické studie - studie léků