Je fenomén „dětského mozku“ skutečný? Studie zkoumá

Mnoho těhotných žen uvádí pokles kognitivních schopností během těhotenství, ale některé studie takový fenomén zpochybňují. Nový výzkum se snaží urovnat kontroverzi.

Během těhotenství není problém si pamatovat věci.

Obrovské množství těhotných žen uvádí takové kognitivní problémy, jako je potíže se soustředěním a vzpomínáním na věci, zmatenost, potíže se čtením a zapomnětlivost.

Souhrnně jsou tyto příznaky známé jako fenomén „dětského mozku“ nebo, více řečeno, „momnézie“. Podle starší a vysoce citované studie uvádí 50 až 80 procent žen, že to zažily.

Mít dětský mozek může zasahovat do každodenního života; mnoho žen uvedlo, že v práci méně slovně a plynule pracovaly, zapomněly si schůzky nebo se kvůli těmto kognitivním poruchám vůbec nemohly vrátit do práce.

Navzdory těmto zprávám některé studie tvrdí, že fenomén dětského mozku není nic jiného než mýtus. I když řada těhotných matek hlásila problémy s pamětí, je pravděpodobnější, že k nim dojde v důsledku celkové únavy než skutečných změn ve funkci mozku.

Jiné studie tvrdí, že těhotenství mění mozek až na 2 roky, přičemž na mozkovém skeneru je patrné snížení šedé hmoty mozku.

Abychom spor urovnali, provedli vědci z Deakin University ve Victoria v Austrálii metaanalýzu 20 studií, které uváděly souvislost mezi těhotenstvím a poznáváním.

Prvním autorem analýzy je Sasha Davies, Ph.D. kandidát na Deakin University a zjištění byla zveřejněna v Medical Journal of Australia.

Přezkoumání studií „dětského mozku“

Analýza provedená Daviesem a kolegy zahrnovala celkem 709 těhotných žen a 521 negravidních kontrol.

Studie zkoumaly obecnou kognitivní funkci, definovanou „jako zahrnující celou řadu procesů, včetně paměti, pozornosti, výkonného fungování, rychlosti zpracování a verbálních a vizuoprostorových schopností.“

Analyzovali také paměť, pozornost a výkonnou funkci - což se týká schopnosti plánovat, flexibilně přecházet od jedné myšlenky k druhé, řešit problémy a moci abstrakce.

Davies a tým zjistili, že „[k] enerální kognitivní funkce, paměť a výkonné funkce byly významně horší u těhotných než u kontrolních žen, zejména během třetího trimestru.“

"Rozdíly se primárně vyvíjejí během prvního trimestru a jsou v souladu s nedávnými nálezy dlouhodobého snížení objemu šedé hmoty mozku během těhotenství," píší autoři.

Kognitivní poklesy byly zjištěny „mezi prvním a druhým trimestrem obecně kognitivní funkce a paměti, ale ne mezi druhým a třetím trimestrem,“ vysvětlují.

Kognitivní výkon je stále normální

Davies a tým požadují další vyšetřování toho, jak tyto kognitivní změny ovlivňují každodenní život těhotných žen, a varují před ukvapenou interpretací výsledků.

"Tyto nálezy je třeba interpretovat opatrně, zejména proto, že poklesy byly statisticky významné, ale výkon zůstal v normálních rozmezích obecné kognitivní funkce a paměti."

Spoluautorka studie Linda Byrne

Spoluautorka studie Dr. Melissa Haydenová také komentuje tato zjištění a říká: „Tato malá snížení výkonu během těhotenství budou patrná u samotných těhotných žen a možná i u jejich blízkých, projevující se hlavně jako drobné výpadky paměti (např. zapomenout na lékařskou schůzku nebo si ji rezervovat). “

Vysvětluje však: „[Významné důsledky (např. Snížený pracovní výkon nebo zhoršená schopnost orientovat se ve složitých úkolech) jsou méně pravděpodobné.“

none:  sexuální zdraví - stds adhd - přidat ulcerózní kolitida