Blokování jednoho enzymu by mohlo pomoci léčit mnoho chronických poruch

Vědci identifikovali enzym, který hraje klíčovou roli v biologickém mechanismu společném pro mnoho chronických zánětlivých poruch.

Cílení na jeden enzym může vést k nové léčbě mnoha stavů.

Objev - který byl popsán v článku, který je nyní publikován v časopise Příroda - by mohly vést k novým lékům k léčbě různých zánětlivých onemocnění, od Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby až po osteoartrózu a rakovinu.

Enzym se nazývá cytosinmonofosfátkináza 2 (CMPK2) a aktivuje NLRP3, molekulu vyvolávající zánět nebo inflammasom.

Vědci již věděli, že nalezení způsobu blokování NLRP3 bez ovlivnění dalších inflammasomů může vést k nové léčbě mnoha zánětlivých stavů.

„Dysregulovaná aktivita zánětu NLRP3 má za následek nekontrolovaný zánět, který je základem mnoha chronických onemocnění,“ poznamenávají autoři.

Ale bez jasného pochopení molekulárních drah zapojených do spouštění NLRP3 nebylo možné navrhnout léky, které jej konkrétně blokují.

„Náklady a přínosy“ zánětu

Zánět je změněný biologický stav buněk a tkání, ke kterému dochází v reakci na infekční agens, mechanické poranění nebo stres. Reakce je složitá a vyvolává ji inflammasomy.

Stav zánětu přináší potenciální výhody v tom, že může léčit, obnovit zdraví a zajistit přežití. Ale to se děje za cenu.

Během zánětu dochází k „poklesu normální funkce“ postižených buněk a tkání, zatímco je eliminována hrozba nebo probíhá oprava.

V krátkodobých podmínkách převáží výhody zánětu nad náklady. Infekce se vyčistí, rána se uzdraví a obnoví se normální funkce tkáně.

Pokud však stav zánětu přetrvává, náklady převažují nad přínosy. Z nějakého důvodu „stimulační spouště nelze odstranit“ a vyvíjí se chronické zánětlivé onemocnění.

Blokátory CMPK2

Během stavu zánětu dochází k prudkému nárůstu hormonu zvaného interleukin 1 beta (IL-1B). Hormon je důležitý pro mnoho buněčných událostí, ke kterým dochází během zánětu, včetně proliferace a smrti.

Inflammasomy řídí produkci a uvolňování IL-1B. NLRP3 je v tomto procesu nejaktivnější. Cítí různé podněty od škodlivých hrozeb po změny tkáně. Ty sahají od křemičitého prachu a azbestu po mikrokrystaly kyseliny močové, které způsobují zánět dny.

Ve své studii se profesor Michael Karin - z Kalifornské univerzity v San Diegu - a tým zaměřili na CMPK2 a klíčovou roli, kterou hraje enzym při spouštění NLRP3 při jiskření produkce IL-1B a následném rozvoji chronických zánětlivých stavů.

CMPK2 je nukleotidkináza. Vývojáři léků již „úspěšně zaměřili“ některé enzymy v této skupině.

Karin navrhuje, že blokátory CMPK2 mohou snížit bolest, zánět a poškození tkání při osteoartritidě a dně a také zpomalit rozvoj Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby.

"Předpovídám, že specifické inhibitory CMPK2 lze snadno a rychle vyvinout."

Profesor Michael Karin

none:  syndrom neklidných nohou alergie na jídlo bolest hlavy - migréna