Demence: Genová studie podporuje hledání léčby

Vědci poprvé identifikovali dva shluky genů, které podle všeho generují neurologické znaky demence. Objev poskytuje novou cestu k objevování drog.

Pochopení genetických mechanismů Alzheimerovy choroby nás posouvá stále blíž k účinné léčbě.

Demence je rostoucím problémem v celém západním světě i mimo něj.

Podle Alzheimerovy asociace žije přibližně 5,7 milionu dospělých ve Spojených státech s Alzheimerovou chorobou, nejběžnější formou demence.

Očekává se, že do roku 2050 toto číslo vzroste na přibližně 14 milionů.

Jak se prodlužuje průměrná délka života, rozšiřuje se i rozsah demence. V současné době neexistuje žádný lék na demenci a neexistuje způsob, jak zpomalit její postup.

Ačkoli mnoho otázek týkajících se demence zůstává nezodpovězeno, naše porozumění neustále roste. Například víme, že protein zvaný tau hraje důležitou roli v řadě typů demence.

Tau a demence

Ve zdravých nervových buňkách pomáhá tau stabilizovat mikrotubuly - lešení, které pomáhá udržovat strukturu a tuhost buněk.

U demence se však tau stává hyperfosforylovaným a shlukuje se v takzvaných neurofibrilárních spleti.

Vědci si myslí, že když je tau zamotaný, poškozuje nervové buňky nejméně dvěma způsoby. Za prvé, již nemůže podporovat mikrotubuly; a za druhé, jeho přítomnost v abnormálních shlucích je toxická pro nervové buňky. To vede k buněčné smrti a nakonec k příznakům demence.

Nedávná studie publikovaná v časopise Přírodní medicínaPokusy odhalit genetický původ neurofibrilárních spleti a hledání potenciálních způsobů, jak jim zabránit v rozvoji.

V minulosti vědci identifikovali geny spojené s Alzheimerovou chorobou, ale není jasné, jak přesně hrají roli v progresi onemocnění.

K dalšímu zkoumání vědci použili techniku ​​zvanou systémová biologie. Jedná se o způsob modelování složitých biologických systémů s přihlédnutím k nesčetným interakcím, ke kterým v organismu dochází - včetně souhry mezi typy buněk, geny, produkovanými proteiny a tím, jak se navzájem ovlivňují.

Vědci se zaměřili na myší model frontotemporální demence, což je typ demence, která se vyvíjí dříve v životě. Procesy spojené s tímto stavem jsou podobné Alzheimerově chorobě a jinému druhu demence nazývanému supranukleární obrna.

Tým vědců vedl Dr. Daniel Geschwind z Lékařské fakulty Davida Geffena na Kalifornské univerzitě v Los Angeles.

Upnutí genetického mechanismu

Dřívější experimenty na zvířatech s demencí se u lidí ne vždy dobře promítly. Dr. Geschwind věří, že to může být proto, že většina studií se spoléhá na použití pouze jednoho inbredního kmene myší. Tým provedl svůj výzkum na třech geneticky odlišných kmenech myší, aby se tomuto úskalí vyhnul.

Nejprve studovali konkrétní genetický proces spojený s mutací, o které je známo, že způsobuje nahromadění tau v určitých formách demence.

Po zkombinování svých dat našli dva genové shluky, které měly asociace s nárůstem tau a následnou smrtí neuronů u všech tří kmenů myší.

Vědci také zjistili, že podobné procesy probíhají v lidských mozcích, což dále posílilo jejich zjištění.

Jakmile měli vědci jasnější představu o genetických mechanismech pracujících v neurodegeneraci, vyčesali databázi experimentálních léků, aby identifikovali látky, které by mohly zasáhnout do genetického procesu a potenciálně zabránit buněčné smrti.

Když tyto molekuly testovali v laboratoři, našli důkaz, že by mohli přerušit neurodegeneraci v lidských buňkách.

"Naše studie je dosud nejkomplexnějším publikovaným úsilím identifikovat zdroj neurodegenerace napříč druhy a poskytuje důležitý plán vývoje potenciálně účinných nových léků na Alzheimerovu chorobu a další demenci."

Hlavní autor Dr. Daniel Geschwind

"Stále existuje značné množství práce, které je třeba udělat pro vývoj léků, které by mohly být účinně použity u lidí proti těmto cílům," říká Dr. Geschwind. Tento výzkum je v plenkách a neměli bychom se příliš vzrušovat, ale pokračuje, „jde o povzbudivý krok.“

none:  hiv-and-aids Deprese endometrióza